Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Depuydt

Pierstraat 384

2630 Aartselaar

Hoofdapotheker: Bénédicte Depuydt

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0510 912 559

Machtigingsnummer APB: 110105

Telefoonnummer: 03 844 20 27

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.